Văn phòng Khoa Chăn Nuôi Thú Y - Phòng 216, khu Phượng Vỹ
ĐT/Fax: (+84 8)38961711. Email: kcnty@hcmuaf.edu.vn; http://vet.hcmuaf.edu.vn; https://www.facebook.com/khoa.cnty