NCS THÚ Y  
STT

Họ tên

Ngày sinh

Địa chỉ email

Số điện thoại

Ghi chú

NĂM 1987
1
Châu Bá 
 
 
 
NĂM 1990
2
Nguyễn Thị Hoa
 
 
 
3
Lê Văn 
Hùng
 
 
 
NĂM 2001
4
Lê Hữu  
Khương
 
 
 
5
Nguyễn Bá 
Thành
 
 
 
6
Nguyễn Đức 
Hiền
 
 
 
7
Huỳnh Tấn 
Phúc
 
 
 
NĂM 2002
8
Nguyễn Văn 
Phát
 
 
 
9
Huỳnh Thị Bạch
Yến
 
 
 
10
Thái Thị Thuỷ
Phượng
 
 
 
11
Dương   Nghĩa 
Quốc
 
 
 
12

Nguyễn Thị Phước

Ninh
 
 
 
13
Nguyễn Hữu 
Hưng
 
 
 
14
Huỳnh   Kim 
Diệu
 
 
 
15

Hồ Thị Việt 

Thu
 
 
 
NĂM 2003
16
Đỗ Hiếu
Liêm
 
 
 
17
Trần Thị Bích
Liên
 
 
 
NĂM 2004
18
Thái Quốc 
Hiếu
 
 
 
NĂM 2005
19
Nguyễn Thị Thu
Hồng
 
 
 
20
Nguyễn Mạnh 
Thắng
 
 
 
NĂM 2006
21
Chann         
Bory
 
 
 
NĂM 2010
22
Nguyễn Văn 
Dung
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lần xem trang : :3902
Nhập ngày : 07-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED LONG AN (05/2016) (11-05-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT VÀ CHĂN NUÔI THANH ĐỨC (05/2016)(11-05-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP EH VIỆT NAM (04/2016)(24-04-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT (01-10-2015)

apvs2013(01-02-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP GREEN FEED VIET NAM (01/2015) (09-01-2015)

Ban Liên lạc (26-11-2014)

fava(01-03-2014)

Lịch làm việc tuần(15-12-2013)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN(30-09-2013)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CÁC LỚP KHOÁ 38 (2012)(31-07-2013)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI(23-12-2010)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHĂN NUÔI(23-12-2010)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC THÚ Y(23-12-2010)

NCS CHĂN NUÔI(07-12-2010)

Hội đồng khoa học(08-01-2010)

Trại chăn nuôi thực nghiệm(06-01-2010)

VĂN PHÒNG KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y(06-01-2010)

Bộ môn KHOA HỌC SINH HỌC THÚ Y(06-01-2010)

BỆNH VIỆN THÚ Y(06-01-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một không một tám