DANH SÁCH HỌC BỔNG ANCO 2013-2014
               
STT HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN NĂM SINH NAM/NỮ NGHÀNH HỌC LỚP ĐIỆN THOẠI
1 HuỲNH XUÂN THẾ 9/20/1988 Nam Bác sỹ Thú Y DH10TY 0982183991
2 ĐẶNG THẾ TiẾN 1/26/1992 Nam CNSX TACN DH10TA 0935247500
3 LÊ MINH TuẤN 4/1/1992 Nam CNSX TACN DH10TA 0972856770
4 NGUYỄN HOÀNG  MINH 9/2/1992 Nam Cơ Khí   01677877058
5 ĐẶNG KÝ MẪN 9/21/1992 Nam Chăn Nuôi DH10CN 01686825383
6 TRẦN THỊ   LÀNH 10/12/1992 Nữ CNSX TACN DH10TA 01655270514
7 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 10/18/1992 Nữ CNSX TACN DH10TA 01699680003
8 TRẦN ĐĂNG BẢO VĂN 7/30/1993 Nam CNSX TACN DH11TA 01636011812
9 NGUYỄN THANH  HẢI 6/6/1991 Nam CNSX TACN DH10TA 0973329653

Số lần xem trang : :3955
Nhập ngày : 15-11-2013
Điều chỉnh lần cuối :07-12-2013

THÔNG BÁO HỌC BỔNG 20/11/2017 (10/2017) (17-10-2017)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CÔ TY UV VIỆT NAM (11/2016) (16-11-2016)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XET HỌC BỔNG (11/2016) (16-11-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG 20/11 (10/2016) (07-10-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CÔNG TY CP TM THUỐC THÚ Y HOÀNG KIM (09/2016) (22-09-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CÔNG TY VINAFEED (09/2016) (22-09-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG MERCK DÀNH CHO SINH VIÊN CHĂN NUÔI THÚ Y (09/2016) (05-09-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG MASTER TẠI ĐẠI HỌC HOÀNG GIA THÁI LAN (04-05-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN ỨNG VIÊN THAM GIA THỰC TẬP HÈ TẠI ĐẠI HỌC COBE, NHẬT BẢN(05-04-2016)

THÔNG BÁO SEMINAR GIỚI THIỆU HỌC BỔNG VIỆT NAM- NHẬT BẢN (03-03-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI HÀN QUỐC (24-12-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN HỌC BỔNG CÔNG TY CARGILL VIỆT NAM (11/2015) (23-11-2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG (20/11/2015) (18-11-2015)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y (11/2015) (02-11-2015)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN NÔNG LÂM (01-10-2015)

OXFORD UNIVERSITY CLINICAL RESEARCH UNIT VIETNAM (11-08-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH NUTRI PHARMAX (12/2014) (06-12-2014)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CITY ZOO - CARDIAC VIỆT NAM (11/2014) (02-12-2014)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG KHOA CNTY (11/2014) (18-11-2014)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y (20/11) (23-10-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín tám hai bốn