Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Khoa Chăn Nuôi Thú Y

LỊCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC LẠI
KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

HỌC KỲ I - 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

  MMH

SL

TenMon

NgayThi

Thời gian

PhongThi

Can bo coi thi 1

Can bo coi thi 2

1  

  203104

26  

   Sinh hóa đại cương

14/01/2014

8g30

PV 337

 

 

2  

  203213

14  

   Di truyền chuyên ngành A

14/01/2014

8g30

PV 337

 

 

3  

  203105

71  

  Sinh hóa chuyên ngành

17/01/2014

13g15

TV101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP. HCM, ngày 03 tháng 1 năm 2014

 

 

 

 

BCN K.CNTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các môn học khác, không có trong lịch thi này, sinh viên xem lịch thi trong email sinh viên (thi ghép với các lớp Chính quy)


Số lần xem trang : :3477
Nhập ngày : 09-01-2014
Điều chỉnh lần cuối :09-01-2014

Giới thiệu(19-12-2013)

Cựu sinh viên khoa Chăn Nuôi Thú Y - Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM(22-04-2010)

Các trang liên kết(17-04-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín năm bảy hai