Khoa CNTY kính mời quí thầy cô, các bạn học viên cao học và những người quan tâm tham dự buổi sinh hoạt học thuật tháng 3/2014 do bộ môn Khoa học Sinh học Thú y đảm trách.

Báo cáo viên: TS. Đường Chi Mai

Chủ đề: Phân tích sự trình diện gene của ấu trùng L.cuprina kí sinh trên cừu

Thời gian: 8 g 30, ngày thứ sáu 21 tháng 3 năm 2014

Địa điểm: Phòng họp số 1 (phòng Di truyền cũ), Khu trung tâm.

Số lần xem trang : :4081
Nhập ngày : 17-03-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Nghiên cứu khoa học >> Seminar

Báo cáo chuyên đề khoa học tháng 4(17-03-2014)

4/1/2014 - Báo cáo chuyên đề về Dược thú y: NHỮNG TIẾN BỘ TRONG PHÂN PHỐI THUỐC QUA DA(02-01-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai chín một