Trường Đại học Nụng Lõm TP.HCM                  
Khoa Chăn Nuụi Thỳ Y                    
LỊCH THI CÁC LỚP HỌC LẠI - HỌC KỲ 2/2013-2014                  
                         
Stt Ngày thi Giờ thi Môn thi MMH nhóm f_to Sĩ số P.thi Giáo viên f_dvht Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2
1 11/6/2014 9g30 Dược lý cơ bản 203404 3 3 1 PV337 Đặng Thị Xuân Thiệp 4 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
2 11/6/2014 12g15 Mô học 203508 1 1 3 PV219 Nguyễn Văn Nhã 2 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
3 13/06/14 7g15 Giải phẩu bệnh I 203504 1 1 1 PV319 Nguyễn Văn Khanh 2 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
4 16/06/14 12g15 Bảo quản chế biến súc sản 203304 1 2   T2 Lê Thanh Hiền 2 Lê Thị Hạnh Dung Đỗ Thị Kim Chung
5 17/06/14 14g45 Giống động vật I 203206 2 1 4 PV223 Trần Văn Chính 2 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
6 17/06/14 12g15 Khoa học Ong 203509 2 1 7 PV219 Nguyễn Quang Tấn 2 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
7 18/06/14 14g45 Chẩn đoán phòng thí nghiệm 203420 2 1 13 PV325 Nguyễn Tất Toàn 2 Lê Vĩnh Linh Nguyễn Thị Kim Tuyền
8 19/06/14 12g15 Sinh lý bệnh 203523 1 2 1 TV101 Trần Thị Quỳnh Lan 2 Nguyễn Đại Thạch Nguyễn Thị Thương
9 19/06/14 7g15 Di truyền học đại cương 203203 3 1 3 RD101 Bùi Thị Trà My 3 Lê Thanh Hùng Nguyễn Ngọc Thanh Xuân
10 20/06/14 14g45 Bệnh truyền nhiễm heo 203519 1 2 14 PV227 Trần Thanh Phong 2 Lê Vĩnh Linh Nguyễn Thị Kim Tuyền
11 20/06/14 10g30 Ký sinh trựng I 203505 8 1 14 TV303 Lê Hữu Khương 3 Lê Vĩnh Linh Trịnh Thị Phấn
12 20/06/14 10g30 Nội khoa 1 203403 L   4 TV303 Nguyễn Văn Phát 3 Lê Vĩnh Linh Trịnh Thị Phấn
13 21/06/14 7g15 Sinh lý 1 203103 2 1 4 CT101 Hồ Thị Nga 3 Lê Vĩnh Linh Tô Minh Nhựt
14 24/06/14 9g30 Chăn nuôi heo đại cương 203707 2 2 2 CT102 Nguyễn Thị Kim Loan 2 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân Phùng Thanh Danh
15 25/06/14 12g15 Sinh hóa chuyên ngành 203105 1 1 1 HD301 Đỗ Hiếu Liêm 2 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
16 25/06/14 7g15 Vi sinh học đại cương 203516 15 1 3 PV227 Nguyễn Hoàng Nam Kha 3 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
17 26/06/14 14g45 Sinh hoá đại cương 203104 9 1 1 CT101 Đoàn Thị Phương Thùy 3 Nguyễn Xuân Viên Đỗ Thị Yến Nhi
18 26/06/14 14g45 Giống động vật I 203206 1 1 4 HD201 Trần Văn Chính 2 Hoàng Thị Dung Trần Thanh Tiến
19 26/06/14 12g15 Sinh hoá đại cương 203104 8 1 10 CT101 Lê Thụy Bình Phương 3 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
                         
                  TP. HCM, ngày 04  tháng 6 năm 2014      
                  BCN.KCNTY      

 

Số lần xem trang : :4059
Nhập ngày : 05-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO ALLTECH YOUNG SCIENTIST 2018 (10/2017) (02-10-2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH XET TỐT NGHIỆP (09/2017) (21-09-2017)

THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (08/2017) (29-08-2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC (07/2017) (05-07-2017)

THÔNG BÁO - HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI (06/2017)(02-06-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2017) (03-05-2017)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (03/2017) (27-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (12/2016) (05-01-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (11/2016) (03-11-2016)

THÔNG BÁO (10/2016)(06-10-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (09/2016)(20-09-2016)

THÔNG BÁO - THỜI GIAN XÉT HẾT HẠN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006 (VHVL) & KHÓA 2008 (CHÍNH QUI) (08/2016) (18-08-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỊCH XÉT TỐT NGHIỆP (07/2016) (21-07-2016)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (07/2016) (09-07-2016)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2016)(08-05-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN CON NỢ HỌC PHÍ (04/2016) (20-04-2016)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP BỔ SUNG (04/2016)(05-04-2016)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2016 CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ (03-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám tám bảy một