Trường Đại học Nụng Lõm TP.HCM                  
Khoa Chăn Nuụi Thỳ Y                    
LỊCH THI CÁC LỚP HỌC LẠI - HỌC KỲ 2/2013-2014                  
                         
Stt Ngày thi Giờ thi Môn thi MMH nhóm f_to Sĩ số P.thi Giáo viên f_dvht Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2
1 11/6/2014 9g30 Dược lý cơ bản 203404 3 3 1 PV337 Đặng Thị Xuân Thiệp 4 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
2 11/6/2014 12g15 Mô học 203508 1 1 3 PV219 Nguyễn Văn Nhã 2 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
3 13/06/14 7g15 Giải phẩu bệnh I 203504 1 1 1 PV319 Nguyễn Văn Khanh 2 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
4 16/06/14 12g15 Bảo quản chế biến súc sản 203304 1 2   T2 Lê Thanh Hiền 2 Lê Thị Hạnh Dung Đỗ Thị Kim Chung
5 17/06/14 14g45 Giống động vật I 203206 2 1 4 PV223 Trần Văn Chính 2 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
6 17/06/14 12g15 Khoa học Ong 203509 2 1 7 PV219 Nguyễn Quang Tấn 2 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
7 18/06/14 14g45 Chẩn đoán phòng thí nghiệm 203420 2 1 13 PV325 Nguyễn Tất Toàn 2 Lê Vĩnh Linh Nguyễn Thị Kim Tuyền
8 19/06/14 12g15 Sinh lý bệnh 203523 1 2 1 TV101 Trần Thị Quỳnh Lan 2 Nguyễn Đại Thạch Nguyễn Thị Thương
9 19/06/14 7g15 Di truyền học đại cương 203203 3 1 3 RD101 Bùi Thị Trà My 3 Lê Thanh Hùng Nguyễn Ngọc Thanh Xuân
10 20/06/14 14g45 Bệnh truyền nhiễm heo 203519 1 2 14 PV227 Trần Thanh Phong 2 Lê Vĩnh Linh Nguyễn Thị Kim Tuyền
11 20/06/14 10g30 Ký sinh trựng I 203505 8 1 14 TV303 Lê Hữu Khương 3 Lê Vĩnh Linh Trịnh Thị Phấn
12 20/06/14 10g30 Nội khoa 1 203403 L   4 TV303 Nguyễn Văn Phát 3 Lê Vĩnh Linh Trịnh Thị Phấn
13 21/06/14 7g15 Sinh lý 1 203103 2 1 4 CT101 Hồ Thị Nga 3 Lê Vĩnh Linh Tô Minh Nhựt
14 24/06/14 9g30 Chăn nuôi heo đại cương 203707 2 2 2 CT102 Nguyễn Thị Kim Loan 2 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân Phùng Thanh Danh
15 25/06/14 12g15 Sinh hóa chuyên ngành 203105 1 1 1 HD301 Đỗ Hiếu Liêm 2 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
16 25/06/14 7g15 Vi sinh học đại cương 203516 15 1 3 PV227 Nguyễn Hoàng Nam Kha 3 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
17 26/06/14 14g45 Sinh hoá đại cương 203104 9 1 1 CT101 Đoàn Thị Phương Thùy 3 Nguyễn Xuân Viên Đỗ Thị Yến Nhi
18 26/06/14 14g45 Giống động vật I 203206 1 1 4 HD201 Trần Văn Chính 2 Hoàng Thị Dung Trần Thanh Tiến
19 26/06/14 12g15 Sinh hoá đại cương 203104 8 1 10 CT101 Lê Thụy Bình Phương 3 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh
                         
                  TP. HCM, ngày 04  tháng 6 năm 2014      
                  BCN.KCNTY      

 

Số lần xem trang : :3884
Nhập ngày : 05-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO - HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI (06/2017)(02-06-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2017) (03-05-2017)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (03/2017) (27-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (12/2016) (05-01-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (11/2016) (03-11-2016)

THÔNG BÁO (10/2016)(06-10-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (09/2016)(20-09-2016)

THÔNG BÁO - THỜI GIAN XÉT HẾT HẠN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006 (VHVL) & KHÓA 2008 (CHÍNH QUI) (08/2016) (18-08-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỊCH XÉT TỐT NGHIỆP (07/2016) (21-07-2016)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (07/2016) (09-07-2016)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2016)(08-05-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN CON NỢ HỌC PHÍ (04/2016) (20-04-2016)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP BỔ SUNG (04/2016)(05-04-2016)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2016 CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ (03-03-2016)

THÔNG BÁO THỜI GIAN LỄ TỐT NGHIỆP LẦN IV/2015 (03-03-2016)

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 (2015-2016) CỦA GIÁO VIÊN(30-09-2015)

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 3 (2014-2015) CỦA GIÁO VIÊN(30-09-2015)

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 (2014-2015) CỦA GIÁO VIÊN(30-09-2015)

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 (2014-2015) CỦA GIÁO VIÊN(30-09-2015)

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 (2013-2014) CỦA GIÁO VIÊN(30-09-2015)

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 (2013-2014) CỦA GIÁO VIÊN(30-09-2015)

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 (2012-2013) CỦA GIÁO VIÊN(30-09-2015)

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 (2012-2013) CỦA GIÁO VIÊN(30-09-2015)

THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VỀ KÝ SINH TRÙNG TRÊN THÚ CƯNG (29-09-2015)

THÔNG BÁO HỘI THI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH VÒNG 2 (23-09-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOÁ 2015 (27-08-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y NĂM 2015(23-08-2015)

HỘI THẢO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH THÚ Y(13-08-2015)

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VÀ THI TỐT NGHIỆP (07-08-2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN VÀ KHÔNG ĐẠT CHUẨN XÉT TỐT NGHIỆP (06/2015)(23-06-2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH XOÁ TÊN SINH VIÊN HẾT THỜI GIAN HỌC TẠI TRƯỜNG (06/2015) (11-06-2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐẠT CHUẨN XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2015(02-06-2015)

THÔNG BÁO CẢNH BÁO HỌC VỤ (05/2015) (20-05-2015)

THÔNG BÁO CẢNH BÁO HỌC VỤ (05/2015) (20-05-2015)

THÔNG BÁO VỀ LỊCH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP (09-04-2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH XÉT TÔT NGHIỆP BỔ SUNG THÁNG 3 NĂM 2015 (03/2015) (26-03-2015)

THÔNG BÁO LỊCH KÝ SỐ BẰNG TÔT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2015 (03/2015) (21-03-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA HỘ TỊCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP(17-03-2015)

THÔNG BÁO DANH SÁCH XÉT TÔT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2015 (03/2015) (13-03-2015)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SEMINAR (12/2014) (20-12-2014)

THÔNG BÁO DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP TRONG THÁNG 12 (12/2014) (19-12-2014)

THÔNG BÁO LỊCH KÝ SỔ BẰNG VÀ THỦ TỤC NHẬN BẰNG ĐỢT 3 NĂM 2014 (12/2014) (02-12-2014)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (11/2014) (17-11-2014)

THÔNG BÁO THỜI GIAN HẾT HẠN XÉT TỐT NGHIỆP (10-11-2014)

THÔNG BÁO DS CẢNH BÁO HỌC VỤ ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y 2014 (29-10-2014)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP BỔ SUNG (10/2014) (23-10-2014)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN (09/2014) (25-09-2014)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN CAO HỌC (26-08-2014)

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (TC09TY, DH10TY, DH10DY, DH11TA, DH11CN va cac lop bo sung)(23-08-2014)

Dự tuyển chương trình tiên tiến ngành thú y 2014 (13-08-2014)

THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH BỊ XOÁ TÊN VÀ CẢNH BÁO HỌC ĐƯỜNG 2014(03-06-2014)

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 6/2014(03-06-2014)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BSTY CHUYỂN TIẾP NĂM 2014(02-04-2014)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP (21-03-2014)

Sinh viên kiểm tra danh sách xét tốt nghiệp(21-03-2014)

Thông báo hạn chót nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 3 năm 2014(05-03-2014)

Ke hoach thi va bao cao tot nghiep DH09TY-DY-DH10CN-TA- TC08TY-TC08CNNX - 2013-2014- dieu chinh date 28.11.2013(28-11-2013)

Lich thi tot nghiep khoa date 28.11.2013(28-11-2013)

THÔNG BÁO V/v: lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung(11-11-2013)

Thông báo - Về việc kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp date 12.10.2013(14-10-2013)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không một chín không