Khoa Chăn Nuôi Thú Y thường xuyên mở các khoá huyấn luyện theo yêu cầu của thực tế sản xuất. Một số khoa học ngắn hạn như sau

1.     Chẩn đoán và điều trị bệnh trên heo

2.     Chẩn đoán và điều trị bệnh trên gà

3.     Chẩn đoán và điều trị bệnh trên vịt

4.     Chuyên sâu về bệnh hô hấp trên heo

5.     Tổ hợp khẩu phần trong chăn nuôi

6.     Các phương pháp chẩn đoán sinh học phân tử

7.     Anh văn chuyên ngành chăn nuôi thú y

Thông tin thêm về các khoá này sẽ được tải trên mạng qua trang web này và các phương tiện truyền thông khác nếu có

 

Số lần xem trang : :7640
Nhập ngày : 05-07-2014
Điều chỉnh lần cuối :05-07-2014

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu một tám tám