Dự tuyển chương trình tiên tiến ngành thú y 2014

Tất cả các thí sinh dự kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2014 đã trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Bác sỹ Thú Y trường Đại học Nông Lâm và các thí sinh có điểm thi từ 18 (khối A, A1); 20 (khối B) trở lên (áp dụng cho thí sinh nhóm 3 khu vực 3) có thể đăng kí dự tuyển Chương trình tiên tiến ngành Thú Y của Khoa Chăn nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm TP.HCM.

- Đối với thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Bác sỹ thú Y – trường đại học Nông Lâm TP. HCM, nộp đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 1) cùng với hồ sơ nhập học.

- Đối với thí sinh có điểm thi từ 18 (khối A, A1); 20 (khối B) trở lên (áp dụng cho thí sinh nhóm 3 khu vực 3) nộp đơn đăng ký dự tuyển vào chương trình theo các trường hợp như sau:

        + Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh: nộp đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 2) cùng hồ sơ nhập học.

        +Thí sinh không trúng tuyển vào Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh: cần chuẩn bị hồ sơ theo văn bản hướng dẫn xét nguyện vọng 2 của nhà trường và cần thêm đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 2)

Để đăng kí dự tuyển thí sinh vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký và thực hiện theo trình tự hướng dẫn trong đơn đăng kí dự tuyển.

 

Mẫu đơn dự tuyển 1(nhấp vào để tải về)

 

 

Mẫu đơn dự tuyển 2(nhấp vào để tải về)

Số lần xem trang : :4316
Nhập ngày : 13-08-2014
Điều chỉnh lần cuối :13-08-2014

THÔNG BÁO ALLTECH YOUNG SCIENTIST 2018 (10/2017) (02-10-2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH XET TỐT NGHIỆP (09/2017) (21-09-2017)

THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (08/2017) (29-08-2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC (07/2017) (05-07-2017)

THÔNG BÁO - HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI (06/2017)(02-06-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2017) (03-05-2017)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (03/2017) (27-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (12/2016) (05-01-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (11/2016) (03-11-2016)

THÔNG BÁO (10/2016)(06-10-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (09/2016)(20-09-2016)

THÔNG BÁO - THỜI GIAN XÉT HẾT HẠN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006 (VHVL) & KHÓA 2008 (CHÍNH QUI) (08/2016) (18-08-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỊCH XÉT TỐT NGHIỆP (07/2016) (21-07-2016)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (07/2016) (09-07-2016)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2016)(08-05-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN CON NỢ HỌC PHÍ (04/2016) (20-04-2016)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP BỔ SUNG (04/2016)(05-04-2016)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2016 CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ (03-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm năm chín bốn