CN TUYN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Gii thiu vCty : Công ty TNHH Better Pharma là công ty đi
đầu vsc khe gia súc thuc Tp đoàn Betagro ca Thái Lan –
là tp đoàn ln th2 vlĩnh vc thú y ti Thái Lan . Chi nhánh
Vit Nam đã được thành lp vào năm 2014 ti s21, đường s
10, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyn Bình Chánh, Tp.
HCM. Better Pharma Vit Nam là trung tâm phân phi các sn
phm được chng nhn cht lượng quc tế ca Better Pharma
ti Vit Nam.
Mô tcông vic :
Liên h, khai thác danh sách khách hàng tim năng.
Tlp và phát trin danh sách khách hàng cho bn thân.
Chủ động làm vic vi khách hàng có nhu cu.
Chủ động hoàn thành các chtiêu doanh sdo trưởng phòng
giao
Yêu Cu Công Vic:
Knăng cn thiết : nhanh nhn, có kinh nghim làm kinh
doanh trong lĩnh vc thú y, có kinh nghim bán vào nhà
máy là 1 li thế,
Tt nghip Đại hc chuyên ngành bác sĩ thú y .
Ít nhất 2 
năm kinh nghim làm vic trong lĩnh vc liên quan.
ng viên phi sn sàng làm vic trong HChí Minh và các
tnh min Đông Nam B.
Ngoi ng: Tiếng Anh trình độ tương đương B.
Quyn li :
- Lương căn bn (phthuc vào kinh nghim làm vic và
hiu qucông vic). Lương cnh tranh.
- Chia sli nhun vi công ty (khi đảm bo doanh sbán
hàng)
- Hưởng lương tháng th13
- Xét thưởng theo tháng, quý, năm.
- Du lch, tp hun trong nước và ngoài nước
- Hưởng các chính sách, chế độ bào him theo đúng quy
định ca Lut lao động Vit Nam
Liên h: CÔNG TY TNHH BETTER PHARMA (VIT NAM)
S21 Đường s10, KDC Trung Sơn,
xã Bình Hưng, H.Bình Chánh , Tp.HChí Minh
Ms . Bui Thi May Số đin thoi : 0918648816
Email: bui.thi.may@betagro.com
m kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.• Ứng viên phải sẵn sàng làm việc trong Hồ Chí Minh và cáctỉnh miền Đông Nam Bộ.• Ngoại ngữ : Tiếng Anh trình độ tương đương B.Quyền lợi :- Lương căn bản (phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc vàhiệu quả công việc). Lương cạnh tranh.- Chia sẻ lợi nhuận với công ty (khi đảm bảo doanh số bánhàng)- Hưởng lương tháng thứ 13- Xét thưởng theo tháng, quý, năm.- Du lịch, tập huấn trong nước và ngoài nước- Hưởng các chính sách, chế độ bào hiểm theo đúng quyđịnh của Luật lao động Việt NamLiên hệ : CÔNG TY TNHH BETTER PHARMA (VIỆT NAM)Số 21 Đường số 10, KDC Trung Sơn,xã Bình Hưng, H.Bình Chánh , Tp.Hồ Chí MinhMs . Bui Thi May Số điện thoại : 0918648816Email: bui.thi.may@betagro.com

Số lần xem trang : :4718
Nhập ngày : 03-03-2015
Điều chỉnh lần cuối :20-02-2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNGTY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA (09/2017) (09-09-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY MASAN NUTRI -SCIENCE (PROCONCO & ANCO) (09/2017) (02-09-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH VIỆT NAM (08/2017) (30-08-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VINAMILK (08/2017) (29-08-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH VIỆT NAM (08/2017) (28-08-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH TONGWEI TIỀN GIANG (06/2017) (29-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP XNK THUỐC THÚ Y – THỦY SẢN NAM VIỆT (06/2017) (20-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM (06/2017) (16-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH MTV AVAC VIỆT NAM (06/2017) (14-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VET PRODUCTS VIỆT NAM (06/2017) (07-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY HAID FEED (04/2017) (21-04-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH BEHN MEYER (04/2017) (08-04-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY HAID FEED (04/2017) (05-04-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN BEL GÀ (03/2017) (17-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH AN HẢI (03/2017) (09-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH BEHN MEYER (03/2017) (08-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA (03/2017) (03-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ PHÁT (02/2017) (24-02-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH SUCHIANG CHEMICAL & PHARMACEUTICAL (02/2017) (18-02-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH BEHN MEYER (02/2017) (13-02-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín bốn tám hai