DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỒNG 20/11/2015

Các bạn có tên trong danh sách sẽ nhận học bổng vào ngày 24/11/2015 tại Phòng Thực Hành Kiểm Nghiệm  Thú Sản và Môi Trường - Bộ môn Bệnh TN và Thú Y Cộng Đồng.

 Thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ 30.

 

STT MSSV Họ và tên lót Tên Công ty tặng học bổng
1 12111303 Nguyễn Võ Thu  Trúc Công ty TNHH Kim Thu B.D.C 
2 13112173 Trần Thị Thúy Nga Công ty Liên Doanh Bio Pharmarchemie
3 13112078 Nguyễn Văn Trường Hận Công ty Liên Doanh Bio Pharmarchemie
4 13112207 TRẦN THỊ THẢO NHI Công ty Liên Doanh Bio Pharmarchemie
5 13112010 Trương Thị Trâm Anh Công ty Liên Doanh Bio Pharmarchemie
6 13112144 Nguyễn Thị Phương Linh Công ty Liên Doanh Bio Pharmarchemie
7 13112385 Phạm Trọng Công ty Liên Doanh Bio Pharmarchemie
8 13111176 MAI HỒNG GIA DIỄM Công ty Liên Doanh Bio Pharmarchemie
9 14112333 NGUYỄN PHÚC BẢO TRÂN Công ty Liên Doanh Bio Pharmarchemie
10 13112031 HỒ VĂN  CƯỜNG Công ty Liên Doanh Bio Pharmarchemie
11 13111050 BÙI THỊ MAI LUYẾN Công ty Liên Doanh Bio Pharmarchemie
12 13111319 Dương Thúy Hằng Công ty TNHH MTV Chăn Nuôi Bình Minh
13 12111325 Nguyễn Thị Thúy Vi  Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
14 12111297 Nguyễn Mạnh Tiến Công ty TNHH MTV Chăn Nuôi Bình Minh
15 13111231 Lê Đình Anh Hoàng Công ty TNHH MTV Chăn Nuôi Bình Minh
16 12111036 Phạm Thị Thu  Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
17 12111265 Lê Thị Khánh Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
18 13111153 Ngô Công Bằng Công ty TNHH MTV Chăn Nuôi Bình Minh
19 13112183 Nguyễn Thị Thu  Ngân Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
20 13112083 Lê Bá Thị  Hiền Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
21 12112245 Võ Thị Hồng  Vân Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
22 13112034 Đinh Hương Diễm Công ty TNHH GEA
23 13112288 Nguyễn Thị Mỹ Thẩm Công ty TNHH GEA
24 12111110 Trần Đào Thanh  Thư Công ty TNHH GEA
25 14112304 Đặng Thị Huyền Thương Công ty TNHH GEA
26 12112248 Nguyễn Thị  Vinh Công ty TNHH GEA
27 12112315 Ngô Kim Thiên  Trang Công ty TNHH GEA
28 12112027 Ngô Thị Thuỳ Linh Công ty TNHH GEA
29 15112054 Nguyễn Thị  Huyền Công ty TNHH GEA
30 13111348 Trần Thị Kim  Nhật Công ty TNHH GEA
31 11112048 Lê Hoàng Minh Phương Công ty TNHH GEA
32 14112012 NGUYỄN LƯƠNG LÂM ANH Công ty TNHH GEA
33 13112068 LÊ THỊ THU  Công ty TNHH GEA
34 14112386 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY Công ty TNHH GEA
35 14112139 Trần Trọng Kha Công ty TNHH GEA
36 11112316 Nguyễn Hoàng Lan Anh Công ty TNHH GEA
37 11112237 Nguyễn Văn Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
38 11112078 Trịnh Xuân  Dương Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
39 14112261 Dương Khả Anh Sơn Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
40 13112019 Nguyễn Vũ Bình Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
41 13112011 Võ Thị Đức  Anh Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
42 13112195 Phan Thị Thanh Nhàn Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
43 11112074 Trương Hùng Dũng Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
44 11112234 Nguyễn Duy  Tuấn Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
45 12111226 Đặng Anh Thy Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
46 13112072 Đàm Thị Thuý  Hằng Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
47 13112115 Nguyễn Tuấn Khải Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
48 13112261 Huỳnh Thị  Sương Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
49 13111325 Nguyễn Thị  Mỹ Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
50 13112283 Từ Nguyên Nhật  Thái Tập Đoàn Hùng Vương Việt Thắng
51 13111127 Hồ Thị Hoàng Vy Công ty TNHH USFEED
52 11112206 VŨ LÊ NGỌC THỌ Công ty TNHH USFEED
53 12112056 PHẠM THỊ THÚY VÂN Công ty TNHH MTV New Well Power Việt Nam
54 12111103 Phan Thị Hàn My Công ty TNHH USFEED
55 13111247 Trần Ngọc Huy Công ty TNHH USFEED
56 13112380 Huỳnh Hoàng  Việt Công ty TNHH MTV New Well Power Việt Nam
57 13111111 Nguyễn Hữu Minh  Trí Công ty TNHH MTV New Well Power Việt Nam
58 13111310 Vũ Thị  Lụa Công ty TNHH MTV New Well Power Việt Nam
59 13112027 Võ Thành  Chín Công ty TNHH USFEED
60 13112300 Trần Minh  Thuận Công ty TNHH MTV New Well Power Việt Nam
61 13222196 Trần Thị  Nhàn Công ty TNHH MTV New Well Power Việt Nam
62 12111238 Lưu Thị Cẩm Thi Công ty TNHH USFEED
63 13111276 Trần Minh Khoái Công ty TNHH Virbac Việt Nam
64 12112099 Lê Võ Trường  Duy Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Nông Nghiệp Phát Nghĩa
65 12111059 Trần Tâm  Phúc Công ty TNHH Virbac Việt Nam
66 14111353 Phạm Kim  Yến Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Nông Nghiệp Phát Nghĩa
67 13112206 Nguyễn Thị Yến  Nhi Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Nông Nghiệp Phát Nghĩa
68 13112236 Nguyễn Thị Bích Phượng Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Nông Nghiệp Phát Nghĩa
69 13111106 Đồng Thị  Trang Công ty TNHH Virbac Việt Nam
70 13111324 Đậu Thị  Mỹ Công ty TNHH Virbac Việt Nam
71 11142126 Trần Phi Phụng Công ty TNHH Virbac Việt Nam
72 11142133 Ngô Thị Bảo Duyên Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Nông Nghiệp Phát Nghĩa

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Số lần xem trang : :4100
Nhập ngày : 18-11-2015
Điều chỉnh lần cuối :21-11-2015

THÔNG BÁO HỌC BỔNG 20/11/2017 (10/2017) (17-10-2017)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CÔ TY UV VIỆT NAM (11/2016) (16-11-2016)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XET HỌC BỔNG (11/2016) (16-11-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG 20/11 (10/2016) (07-10-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CÔNG TY CP TM THUỐC THÚ Y HOÀNG KIM (09/2016) (22-09-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CÔNG TY VINAFEED (09/2016) (22-09-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG MERCK DÀNH CHO SINH VIÊN CHĂN NUÔI THÚ Y (09/2016) (05-09-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG MASTER TẠI ĐẠI HỌC HOÀNG GIA THÁI LAN (04-05-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN ỨNG VIÊN THAM GIA THỰC TẬP HÈ TẠI ĐẠI HỌC COBE, NHẬT BẢN(05-04-2016)

THÔNG BÁO SEMINAR GIỚI THIỆU HỌC BỔNG VIỆT NAM- NHẬT BẢN (03-03-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI HÀN QUỐC (24-12-2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN HỌC BỔNG CÔNG TY CARGILL VIỆT NAM (11/2015) (23-11-2015)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y (11/2015) (02-11-2015)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN NÔNG LÂM (01-10-2015)

OXFORD UNIVERSITY CLINICAL RESEARCH UNIT VIETNAM (11-08-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH NUTRI PHARMAX (12/2014) (06-12-2014)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CITY ZOO - CARDIAC VIỆT NAM (11/2014) (02-12-2014)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG KHOA CNTY (11/2014) (18-11-2014)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y (20/11) (23-10-2014)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA VIỆT NAM (10/2014) (16-10-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không bảy một hai