THÔNG BÁO

V/v: lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung

Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các

lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 10, 11/5/2016 như sau:

LỊCH ÔN TẬP CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP:

Stt Môn ôn thi Thời gian Phòng học

1 Chăn nuôi Thú nhai lại 13g30, ngày 12/4/2016 Phòng thực hành bộ môn CNCK

2 Nội khoa 7g30, ngày 14/4/2016

3 Sinh lý 15g00, ngày 14/4/2016 Trung tâm Nông Lâm Ngư

4 Chăn nuôi Gia cầm 13g30, ngày 14/4/2016 Phòng thực hành bộ môn CNCK

5 Ngoại khoa 8g00, ngày 19/4/2016

6 Chăn nuôi Heo Phòng thực hành bộ môn CNCK

Trân trọng thông báo!

BCN K.CNTY

Số lần xem trang : :852
Nhập ngày : 05-04-2016
Điều chỉnh lần cuối :05-04-2016

THÔNG BÁO ALLTECH YOUNG SCIENTIST 2018 (10/2017) (02-10-2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH XET TỐT NGHIỆP (09/2017) (21-09-2017)

THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (08/2017) (29-08-2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC (07/2017) (05-07-2017)

THÔNG BÁO - HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI (06/2017)(02-06-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2017) (03-05-2017)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (03/2017) (27-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (12/2016) (05-01-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (11/2016) (03-11-2016)

THÔNG BÁO (10/2016)(06-10-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (09/2016)(20-09-2016)

THÔNG BÁO - THỜI GIAN XÉT HẾT HẠN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006 (VHVL) & KHÓA 2008 (CHÍNH QUI) (08/2016) (18-08-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỊCH XÉT TỐT NGHIỆP (07/2016) (21-07-2016)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (07/2016) (09-07-2016)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2016)(08-05-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN CON NỢ HỌC PHÍ (04/2016) (20-04-2016)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2016 CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ (03-03-2016)

THÔNG BÁO THỜI GIAN LỄ TỐT NGHIỆP LẦN IV/2015 (03-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn hai năm chín