Khoa CNTY thực hiện công tác đạo tạo sau đại học theo 2 cấp bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ. Cấp bậc đạo tạo chuyên sâu này theo 2 nhóm ngành Chăn Nuôi và Thú Y. Công tác tuyển sinh sau đại học và quản lý sinh viên sau đại học được thực hiện bởi phòng sau đại học. Có thể tham khảo thêm ở đây. Thông thường chương trình đào tạo Thạc sỹ khoảng 2 -3 năm và chương trình đào tạo tiến sỹ khỏang 4 năm.Đối với thạc sỹ, học viên cao học mất khoảng 1,5 năm để học các lớp yêu cầu và ít nhất 0,5 năm làm luận án thạc sỹ. Thời gian hoàn thành luận án tùy thuộc vào từng đề tài cụ thể. Nội dung chương trình đạo tạo có thể tham khảo ở đây (thạc sỹ chăn nuôi, thạc sỹ thú y)

Đối với bậc tiến sỹ, sáu khi được nhận vào đào tạo, khoa sẽ bố trí hội đồng hướng dẫn khoa học tuỳ theo hướng nghiên cứu của nghiên cứu sinh. Qua đó sẽ có 10 tín chỉ bổ sung cho các kiến thức chuyên sâu. Phần còn lại nghiên cứu sính phải tiến hành các bước nghiên cứu bào cáo theo qui định

 

 

 

 

 

 

Để biết thêm chi tiết về các hướng nghiên cứu sau đại học tại khoa xin liên hệ:

Ngành thú y: TS. Lê Thanh Hiền   hien.lethanh@hcmuaf.edu.vn;

Ngành chăn nuôi: TS. Chế Minh Tùng tung.cheminh@hcmuaf.edu.vn

Ngoài ra học viên có thể tham khảo thêm các hướng nghiên cứu của các giáo viên khoa tại trang web cá nhân ở từng bộ môn.

 

 

Đối với chương trình học thạc sỹ, quá trình học tập được quản lý bởi phòng sau đại học. Trong đó, việc thực hiện đề tài nghiên cứu có một số thời điểm mà học viên cần lưu ý như sau

 

 

  • Vào cuối học kỳ 1: Học viên cần trao đổi với các giáo viên về định hướng nghiên cứu
  • Vào cuối học kỳ 2: Học viên tiếp tục trao đổi với các các giáo viên về định hướng nghiên cứu, đăng ký với Giáo viên quản lý cao học tại khoa về người hướng dẫn và đề tài nghiên cứu. Chuẩn bị viết đề cương
  • Học kỳ 3: Học viên tập trung viết đề cương và có thể bố trí những thí nghiệm nghiên cứu dạng "pilot" - dạng nghiên cứu thử. Cuối học kỳ này học viên nên thực hiện báo cáo đề cương. Sau khi báo cáo đề cương được thông qua bởi hội đồng khoa, phòng sau đại học sẽ ra quyết định công nhận giáo viên hướng dẫn

Kể từ thời điểm công nhận giáo viên hướng dẫn, học viên tiến hành đề tài, viết bài và chỉnh sửa. Cuối học kỳ thứ 4 học viên có thể báo cáo seminar kết quả tại hội đồng của khoa. Sau khi kết quả đề tài được thông qua, phòng sau đại học sẽ tổ chức báo cáo tốt nghiệp chính thức
Do các đề tài khoa học có thể kéo dài hay bắt đầu không thể theo các mốc kể trên, khoa sẽ tiến hành các đợt báo cáo (đề cương và seminar kết quả) 3 lần/năm. Hạn chót nộp hồ sơ:

  • Thứ sáu đầu tiên của tháng 1
  • Thứ sáu thứ 2 của tháng 4: Mốc thời điểm này cùng đợt báo cáo tốt nghiệp của phòng SĐH
  • Thứ sáu đầu tiên của tháng 9: Mốc thời điểm này cùng đợt báo cáo tốt nghiệp của phòng SĐH

 

 Hồ sơ bao gồm: 3 cuốn đề cương có chữ ký giáo viên hướng dẫn; hoặc 4 cuốn báo cáo kết quả có chữ ký giáo viên hướng dẫn; một phiếu đăng ký theo mẫu (tải về)

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :8926
Nhập ngày : 17-07-2008
Điều chỉnh lần cuối :05-07-2014

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED LONG AN (05/2016) (11-05-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT VÀ CHĂN NUÔI THANH ĐỨC (05/2016)(11-05-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP EH VIỆT NAM (04/2016)(24-04-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT (01-10-2015)

apvs2013(01-02-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP GREEN FEED VIET NAM (01/2015) (09-01-2015)

Ban Liên lạc (26-11-2014)

fava(01-03-2014)

Lịch làm việc tuần(15-12-2013)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN(30-09-2013)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CÁC LỚP KHOÁ 38 (2012)(31-07-2013)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI(23-12-2010)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHĂN NUÔI(23-12-2010)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC THÚ Y(23-12-2010)

NCS THÚ Y(07-12-2010)

NCS CHĂN NUÔI(07-12-2010)

Hội đồng khoa học(08-01-2010)

Trại chăn nuôi thực nghiệm(06-01-2010)

VĂN PHÒNG KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y(06-01-2010)

Bộ môn KHOA HỌC SINH HỌC THÚ Y(06-01-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm một không bốn