Tel: 08 3896 4211 - Khu Trung tâm - Nong Lam University HCMC

 

#

Name

Position

Teaching and research

Note

1

Võ Tấn Đại, PhD

dai.votan(@)hcmuaf.edu.vn

Head

Obstetrics

 

 

2

 Phan Quang Bá, MSc

phanquangba(@)hcmuaf.edu.vn

Vice-head

Anatomy

 

3

Assoc. Lê Văn Thọ, PhD

 

Surgery

Retired

4

Đỗ Vạn Thử, MSc

 

Anatomy

 

5

Assoc. Nguyễn Tất Toàn, PhD

toan.nguyentat(@)hcmuaf.edu.vn

 

Internal Medicine

Biotechnology

 

6

Assoc. Lê Quang Thông, PhD

lequangthong(@)hcmuaf.edu.vn


Surgery

 

7

Nguyễn Văn Nghĩa, PhD

nghia.nguyenvan(@)hcmuaf.edu.vn

 

Internal Medicine

 

8

Bùi Ngọc Thuý Linh, MSc

linh.buingocthuy(@)hcmuaf.edu.vn

 

Internal Medicine

 

9

Vũ Ngọc Yến, DVM

yen.vungoc(@)hcmuaf.edu.vn


Surgery

 

10

 Lý Hồng Sơn, MSc

son.lyhong(@)hcmuaf.edu.vn

 

Internal Medicine

Biotechnology

 
11

Nguyễn Thị Thương, MSc

thuong.nguyenthi(@)hcmuaf.edu.vn

  Anatomy  

 

 

 

Page count : :9933
Created : 06-01-2010
Last modify :18-10-2016

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu ba hai