BỘ MÔN THÚ Y LÂM SÀNG

Điện thoại/Fax: 08 3896 4211 - Khu Trung tâm trường ĐHNL TP. HCM

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lãnh vực giảng dạy

Ghi chú

1

TS. Võ Tấn Đại

dai.votan(@)hcmuaf.edu.vn

Trưởng BM

Sản Khoa

Bệnh trên Chó Mèo

 

2

GVC. ThS. Phan Quang Bá

phanquangba(@)hcmuaf.edu.vn

P. Trưởng BM

Cơ thể học đại cương

 

3

PGS. TS. Lê Văn Thọ

 

Ngoại khoa thú y

Nghỉ hưu

4

GVC. ThS. Đỗ Vạn Thử

 

Cơ thể học so sánh

 Nghỉ hưu

5

PGS. TS. GVC. Nguyễn Tất Toàn

toan.nguyentat(@)hcmuaf.edu.vn

Trưởng Khoa CNTY- Bí Thư CB

Nội Khoa Thú y, Miễn Dịch, CNSH

 

6

PGS.TS. Lê Quang Thông

lequangthong(@)hcmuaf.edu.vn

P. Trưởng Khoa CNTY

Ngoại khoa thú y

 

7

TS. Nguyễn Văn Nghĩa

nghia.nguyenvan(@)hcmuaf.edu.vn

 

Nội khoa

 

8

ThS. Bùi Ngọc Thuý Linh

linh.buingocthuy(@)hcmuaf.edu.vn

 

Nội khoa

 

9

BSTY. Vũ Ngọc Yến

yen.vungoc(@)hcmuaf.edu.vn

 

Ngoai khoa thú y

 

10

ThS. Lý Hồng Sơn

son.lyhong(@)hcmuaf.edu.vn

  Nội khoa  
11

ThS. Nguyễn Thị Thương

thuong.nguyenthi(@)hcmuaf.edu.vn

  Cơ thể học so sánh Đang học nước ngoài

 

 

 

 

Số lần xem trang : :9945
Nhập ngày : 06-01-2010
Điều chỉnh lần cuối :18-10-2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED LONG AN (05/2016) (11-05-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT VÀ CHĂN NUÔI THANH ĐỨC (05/2016)(11-05-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP EH VIỆT NAM (04/2016)(24-04-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT (01-10-2015)

apvs2013(01-02-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP GREEN FEED VIET NAM (01/2015) (09-01-2015)

Ban Liên lạc (26-11-2014)

fava(01-03-2014)

Lịch làm việc tuần(15-12-2013)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN(30-09-2013)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CÁC LỚP KHOÁ 38 (2012)(31-07-2013)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI(23-12-2010)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHĂN NUÔI(23-12-2010)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC THÚ Y(23-12-2010)

NCS THÚ Y(07-12-2010)

NCS CHĂN NUÔI(07-12-2010)

Hội đồng khoa học(08-01-2010)

Trại chăn nuôi thực nghiệm(06-01-2010)

VĂN PHÒNG KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y(06-01-2010)

Bộ môn KHOA HỌC SINH HỌC THÚ Y(06-01-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy năm hai chín