Tel: 08 3896 3890 - Khu Trung tâm - Nong Lam University HCMC

 

 

#

Name

Position

Teaching and research

Note

1

Trần Văn Chính, PhD

chinh.tranvan(@)hcmuaf.edu.vn

Head

Animal Breeding

Biostatistics

 

2

Assoc.  Trịnh Công Thành, PhD

 

Animal Breeding

Biostatistics

Genetics

Retired

3

Assoc. Võ Thị Tuyết, PhD

 

Genetics

Retired

4

Lâm Quang Ngà, MSc

nga.lamquang(@)hcmuaf.edu.vn

 

Artificial Insemination

 

5

Quách Tuyết Anh, PhD

anh.quachtuyet(@)hcmuaf.edu.vn

 

Artificial Insemination

 

6

Cao Phước Uyên Trân, MSc

tran.caophuocuyen(@)hcmuaf.edu.vn

 

Animal Breeding

 

7

Bùi Thị Trà Mi, MSc

mi.buithitra(@)hcmuaf.edu.vn

 

Genetics

 

8

Đoàn Trần Vĩnh Khánh, MSc

khanhdoan559(@)hcmuaf.edu.vn

Artificial Insemination

 

9

Nguyễn Quốc Tuấn, MSc

tuan.nguyenquoc(@)hcmuaf.edu.vn

 

Animal Breeding

 

 

 

Page count : :10406
Created : 06-01-2010
Last modify :18-10-2016

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy ba năm một