Department of Infectious diseases and Veterinary Public Health

  

#

Name of staff

Position

Teaching & Research

Note

1

Lê Thanh Hiền, PhD

hien.lethanh(@)hcmuaf.edu.vn

Head

Epidemiology

Vet Public Health

 

2

Nguyễn Đình Quát, PhD

quat.nguyendinh(@)hcmuaf.edu.vn

Vice-head

Infectious diseases

 

3

Assoc. Nguyễn Ngọc Tuân, PhD


Vet Public Health


Retired

4

Assoc.  Nguyễn Ngọc Hải, PhD

nguyenngochai(@)hcmuaf.edu.vn


Microbiology


 

5

Lê Anh Phụng, PhD

 

Epidemiology

Infectious diseases

Retired

6

Trần Thanh Phong, MSc

 

Infectious diseases


Retired

7

Assoc. Lê Hữu Khương, PhD

khuong.lehuu(@)hcmuaf.edu.vn


Parasitology

 

8

GVC. TS. Trần Thị Bích Liên

 

Virology

Vet Bacteriology


Retired

9

Nguyễn Thị Phước Ninh, PhD

ninh.nguyenthiphuoc(@)hcmuaf.edu.vn

 P. Bí Thư Chi Bộ

Infectious diseases

 

10

Hồ Thị Kim Hoa, PhD

hoa.hothikim(@)hcmuaf.edu.vn

 


Vet Public Health

Công Nghệ Sinh Học

 

11

Lê Thị Hà

ha.lethi(@)hcmuaf.edu.vn

 

Lab assistant

 

12

Nguyễn Thị Thu Năm, MSc

nam.nguyenthithu(@)hcmuaf.edu.vn

P. Trưởng Bệnh viện Thú Y


Infectious diseases

 

13

 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân, MSc

xuan.nguyenngocthanh(@)hcmuaf.edu.vn

 

Microbiology

 

14

Đỗ Tiến Duy, MSc

duy.dotien(@)hcmuaf.edu.vn

 


Infectious diseases


Studying abroad

15

Hoàng Thanh Hải, MSc

hai.hoangthanh(@)hcmuaf.edu.vn

 

Virology

Studying abroad

16

Trương Đình Bảo, MSc

dinhbao.truong(@)hcmuaf.edu.vn

 


Infectious diseases

Studying abroad

17

Lê Hữu Ngọc, DVM

lhngoc(@)hcmuaf.edu.vn


Vet Public Health

 

18

Dương Tiểu Mai, DVM

mai.duongtieu(@)hcmuaf.edu.vn

 

Parasitology

 

19

Nguyễn Huỳnh Nga

nga.nguyenhuynh(@)hcmuaf.edu.vn

  Lab assistant  

 

 

 

Page count : :10905
Created : 06-01-2010
Last modify :18-10-2016

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám năm không hai