Department of Animal Nutrition

Tel: 84. 8 3896 3353 - Khu Trung tâm thực nghiệm trường ĐHNL TP. HCM

 

#

Name of staffs

Position

Field of teaching & research

Note

1

Dương Duy Đồng, PhD. Assoc

dong.duongduy@hcmuaf.edu.vn

Head of Dept., Vice-Rector

Animal Nutrition - Feed

 

 

2

Assoc. Dương Thanh Liêm, PhD

 

Animal Nutrition

Toxicology

Retired*

3

Ngô Văn Mận, PhD

 

Pasture Management

Rural Development

Retired*

4

Nguyễn Văn  Hảo, MSc

hao.nguyenvan(@)hcmuaf.edu.vn

 

Pasture Management

Agri extension

 

5

Nguyễn Phúc Lộc

 

Animal nutrition lab

Retired*

6

Nguyễn Thị Phương Dung

dung.tranthiphuong(@)hcmuaf.edu.vn

 

Animal nutrition lab

 

7

Nguyễn Quang Thiệu, PhD

nguyen.quangthieu(@)hcmuaf.edu.vn

P. Trưởng Khoa CNTY

Animal Nutrition

Toxicology

 

8

Nguyễn Văn Hiệp, MSc

hiep.nguyenvan(@)hcmuaf.edu.vn

Trưởng Trại Chăn Nuôi

Pasture Management

 

9

Ngô Hồng Phượng, PhD

phuong.ngohong(@)hcmuaf.edu.vn

 UV BCH Công đoàn

Animal Nutrition

 

10

Lê Minh Hồng Anh, MSc

anh.leminhhong(@)hcmuaf.edu.vn

 

Animal Nutrition

 

11

Nguyễn Thị Lộc    

 Lab assistant

12

 

 


 

 

Page count : :9614
Created : 06-01-2010
Last modify :07-06-2017

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không tám năm chín