Tel/Fax: 08 3896 7596 - Khu Trung tâm - Nong Lam University HCMC

 

 

#

Name

Position

Note

1

Võ Tấn Đại, PhD

dai.votan(@)hcmuaf.edu.vn

Head

 

2

Nguyễn Thị Thu Năm, MSc

nam.nguyenthithu(@)hcmuaf.edu.vn

Vice-head

 

3

Phan Thanh Mỹ, MSc

 

 

4

Nguyễn Thị Kim Tuyền, DVM

 

 

5

Nguyễn Phạm Huỳnh, DVM

 

 

6

Lê Thị Hạnh Dung, DVM

 

 

More information can be found at http://vethospital.hcmuaf.edu.vn/

Page count : :7969
Created : 06-01-2010
Last modify :18-10-2016

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bảy năm sáu