BỘ MÔN KHOA HỌC SINH HOC THÚ Y

Điện thoại: 08 3896 3338 – Tầng II Giảng Đường Phượng Vỹ trường ĐHNL TP. HCM

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lãnh vực giảng dạy

Ghi chú

1

PGS.TS. Võ Thị Trà An

an.vothitra(@)hcmuaf.edu.vn

Trưởng BM

Điều phối viên CTTYTT

Dược lý Thú Y

 Website: http://duoclythuy.jimdo.com/

2

TS. Trần Thị Quỳnh Lan

lan.tranthiquynh(@)hcmuaf.edu.vn

P. Trưởng BM

Độc Chất Học

Sinh lý Bệnh học Thú Y

 

3

PGS. TS. Dương Nguyên Khang

khang.duongnguyen(@)hcmuaf.edu.vn

GĐ Trung Tâm NCCG-KHKT

Sinh Lý Động Vật

 

4

PGS. TS. Trần Thị Dân

 

Sinh Lý Động Vật

Anh văn chuyên ngành

Nghỉ hưu

5

PGS. TS. Lâm Thị Thu Hương

 

Mô phôi

Miễn dịch

Anh văn chuyên ngành

Nghỉ hưu

6

PGS. TS. Nguyễn Văn Khanh

 

Giải phẫu bệnh

Thực tế Thú Y

Nghỉ hưu

7

GVC. TS. Huỳnh Thị Bạch Yến

 

Sinh hoá tĩnh

Sinh hóa động

Nghỉ hưu

8

GVC. TS. Đỗ Hiếu Liêm

liem.dohieu(@)hcmuaf.edu.vn

 

Sinh hoá tĩnh

Sinh hóa động

 

9

ThS. Hồ Thị Nga

nga.hothi(@)hcmuaf.edu.vn

Chủ tịch Công Đoàn Khoa Sinh lý - Sinh hoá

 

10

TS. Đường Chi Mai

mai.duongchi(@)hcmuaf.edu.vn


Miễn Dịch

Mô phôi

 

11

ThS. Đặng Thị Xuân Thiệp

thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn

 Công Bộ Phận Bộ Môn

Dược Lý Thú Y

 

12

ThS. Nguyễn Kiên Cường

cuong.nguyenkien(@)hcmuaf.edu.vn

 

Sinh Lý Động Vật

Tập tính Đông vật

 

13

ThS. Nguyễn Văn Nhã

nha.nguyenvan(@)hcmuaf.edu.vn

 

Dược Thú Y

Mô Phôi

 

14

ThS. Lê Nguyễn Phương Khanh

khanh.lenguyenphuong(@)hcmuaf.edu.vn

 

Giải phẫu bệnh

Mô phôi

 

15

ThS. Nguyễn Thuỵ Bình Phương

phuong.nguyenthuybinh(@)hcmuaf.edu.vn

 

Sinh hoá tĩnh

 

 

16

BSTY. Ngô Bá Duy

duy.ngoba(@)hcmuaf.edu.vn


Dược Liệu Thú Y

Giải phẫu bệnh

 Đang học nước ngoài

17

BSTY. Trần Thanh Tiến

tien.tranthanh(@)hcmuaf.edu.vn


Dược Liệu Thú Y

 

18

ThS. Nguyễn Vạn Tín

tin.nguyenvan(@)hcmuaf.edu.vn

     

 

 

Số lần xem trang : :13544
Nhập ngày : 06-01-2010
Điều chỉnh lần cuối :18-10-2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED LONG AN (05/2016) (11-05-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT VÀ CHĂN NUÔI THANH ĐỨC (05/2016)(11-05-2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP EH VIỆT NAM (04/2016)(24-04-2016)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT (01-10-2015)

apvs2013(01-02-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP GREEN FEED VIET NAM (01/2015) (09-01-2015)

Ban Liên lạc (26-11-2014)

fava(01-03-2014)

Lịch làm việc tuần(15-12-2013)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN(30-09-2013)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CÁC LỚP KHOÁ 38 (2012)(31-07-2013)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI(23-12-2010)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHĂN NUÔI(23-12-2010)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC THÚ Y(23-12-2010)

NCS THÚ Y(07-12-2010)

NCS CHĂN NUÔI(07-12-2010)

Hội đồng khoa học(08-01-2010)

Trại chăn nuôi thực nghiệm(06-01-2010)

VĂN PHÒNG KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y(06-01-2010)

BỆNH VIỆN THÚ Y(06-01-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy một chín không