Experiment farm


 

 

#

NAME

position

Note

1

Nguyễn Văn Hiệp

Head

 

2

Nguyễn Văn Hưởng

Worker

 

3

Đặng Thị Dạ Thảo

Technician

 

 

 

 

 

 

 

Page count : :6984
Created : 06-01-2010
Last modify :04-06-2014

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín hai ba hai